Yazarı :Necip Fazıl Kısakürek

Tasavvuf hikmetleri ve Evliya menkıbelerinin iki ana eseri vardır: Biri, Mevlânâ Câmi Hazretlerinin Nefahat, öbürü de Şeyh Safiyüddin Hazretlerinin Reşahat isimli kitapları… Bunlardan ilki, Halkadan Pırıltılar isimli eserime malzeme kaynağı teşkil eder ve o kaynaktan söz ettiğim zülâl, benim ruh kabımda şekillenir, renklenir ve böylece istiklâlli bir mânâ kazanırken; sadece özleştirip aynen isimlendirdiğim Reşahat, asliyle sadeleştirdiğim bir nevi tercüme denemesi oluyor. Fakat öyle bir tercüme ki, müellifini benim Türkçem ve üslûbumla ifadeye davet eder gibi bir şey…
Şeyh Safîyüddin Hazretlerinin:
Bîçare Safî, sen tek ayağı yanmış bir köpeksin ki,
Üç ayağınla o şanlı kervanın ardında koşmaktasın
Diye anlattığı gerçek hayat kahramanının arkasında, ben de Şeyh Safîden sonra gelen köpeğim…

En Çok Okunan Kitaplar :  Mesnevi Cilt 2