Yazarı :Anonim

Kusursuz prens, örnek kral RamanIn öyküsü, Ramayana… Bilge Valmikinin yedi bölüm ve yirmi dört bin beyitten oluşan anlatısı…
Valmiki bir gün ormanda bir çift çulluk görür. Çulluklar çimlerin üzerinde şarkılar söyleyerek oynamaktadırlar. Bu sırada kötü kalpli bir avcı çıkagelir, okuyla erkek çulluğu öldürür. Dişi çulluk eşinin ölümüne acıklı bir sesle ağıt yakar. Bütün bu gördükleri Valmikiyi acıya boğar ve avcıyı beyitlerle lanetler. Bunun üzerine tanrı Brahma görünür ve Valmikiye Ramanın yaşamını beyitlerle söylemesini emreder. Valmiki bu emri yerine getirir. Ramayana böyle başlar…

En Çok Okunan Kitaplar :  Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni