Yazarı :Bora Aras

RAID, “Redundant Array of independent Disk” yani birbirinden bağımsız disklerin

disk performansı yada güvenliği artırıcı konfigurasyon ile beraber kullanılmasıdır.

Günümüzde en çok kullanılan RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), RAID 5 (Striping

with Parity),RAID 0/1, RAID 0/5 gibi RAID seviyeleri diskleri farklı biçimde şekillendirerek

farklı güvenlik ve performans oluşturmaktadır

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilgisayar Hakkında Bilgiler