Yazarı :Anonim

Bir problemin çözümünde izlenecek olan adımlara “algoritma” adı verilir. Algoritma, verilen herhangi

bir problemin çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer verilmeksizin

açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifade edilmesidir. Akış Şemaları ise algoritmaların özel

(geometrik) şekillerle gösterilmesidir. Yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri

ile olan ilişkilerini belirler.

En Çok Okunan Kitaplar :  BotEkstra-Akıllı İçerik Sistemi