Yazarı :Anonim

Programın akışını IF değimi ile birlikte verilen koşula bağlı

olarak belirlenen veya ELSE, ELSEIF veya END IF değimleri ile

oluşturulan işlem bloğuna geçmesini veya söz konusu program bloğunun

işletilmeyip atlatılmasını sağlar.

Yazılım :

IF Şart THEN

Komutlar

ELSE

Komutlar

END IF

Şartın gerçekleşmesi durumunda THEN değiminden sonraki satır

işletilir. Gerçekleşmemesi durumunda ise ELSE değiminden sonraki

satırlar işletilir.

Tek satırda şart yazılırsa END IF değimi kullanılmaz.

IF Şart Komutlar THEN Komutlar

IF Şart Komutlar

En Çok Okunan Kitaplar :  Kullanıcı Profilleri İle Bireysel Ayarlar Yapmak