Yazarı :Nur Nedim Okatan

Soru 01: N adet sayıyı küçükten büyüğe sıralayan program

{N adet sayıyı küçükten büyüğe sıralayan program}

Program kucuk_buyuk;

uses crt;

var

n, i, j, yedek :integer;

matris :array[1..100] of integer;

begin

clrscr;

write(‘Sıralanacak sayı adedini giriniz :’);

readln(N);

for i:=1 to n do

begin

write(i);

write(‘. sayıyı giriniz :’);

readln(matris[i]);

end;

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 to n do

begin

if matris[i]>matris[j] then

begin

yedek :=matris[i];

matris[i]:=matris[j];

matris[j]:=yedek;

end;

end;

clrscr;

writeln(‘Küçükten büyüğe sıralama :’);

for i:=1 to n do

writeln(matris[i]);

readkey;

end.

En Çok Okunan Kitaplar :  Assembler