Yazarı :İsmail Hakkı Uzunçarşılı

İsmail Hakkı Uzunçarşılının Osmanlı Tarihi kitaplarının ilk dört cildi bir arada yer alıyor.
İlk ciltte şimdiye kadar tarihlerimizde toplu olarak gösterilmeyen ve bundan dolayı okuyucuların da toplu bir fikir edinmelerine imkân olmayan Osmanlıların konşulariyle olan münasibat kısmı da kısa olarak topluca gösterilmiştir. Bu kısım Osmanlıların münasibette bulundukları devletlerle Osmanlı devleti arasındaki hadiseleri bir silsile halinde hulâsa etmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kardeş Kavgası