Yazarı :İlber Ortaylı

Osmanlılarda kaza müessesesi ve kadılık hiç şüphe yok ki önceki İslâm devletlerine göre; hiyerarşi, eğitim-terfi bakımından çok tekâmül geçirmiş bir kurumdur. Hal böyle iken bu kurumu ele alanlar, ya eski İslâm tarihine ait nazari görüşleri ve fıkıh külliyatını kullanarak incelemelerini yaparlar veya hazin bir yaklaşımla Batıdaki incelemelerle yetinirler. Oysa bu iki kaynağın yanında ve daha da fazla önem verilerek arşivlerimiz ve şer’iyye sicilerimiz kullanılmalıdır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Osmanlı Barışı