Yazarı :Anonim

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems – RDBMS) büyük

miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin

bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı

programlardır. Oracle

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilgisayar Kontrollü Kayan Yazı Devresi