Yazarı :Anonim

Oyun kuramı, stratejik davranışı analiz etme yöntemidir. Oyun,

karar vermenin önemli parçası olarak, stratejik davranış durumudur.

Oyuncu, karar vericinin ismidir.

Stratejik davranış, karşısındakilerin beklenen davranışını hesaba

katmak ve karşılıklı birbirine bağımlılığı kabul etmektir. Strateji,

oyuncunun aksiyon planıdır. Aksiyonlar (eylemler), oyuncunun oyun

stratejisine bağlı olarak yaptığı kendine özgü şeylerdir.

Oyun kuramı l937 yılında J.Von Neumann tarafından ortaya

atılmıştır. l944 yılında kuram Neumann–O.Morgenstern’in ortak

çalışmasıyla genişletilmiştir.

Oyun kuramı, hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.

Oligopol piyasası, politika, sosyal rakipler, uluslararası politika gibi

alanlarda geniş bir uygulama olanağı bulmuştur.

Oyun kuramı uygulamalarının ortak noktaları a) kurallar, b)

stratejiler ve c) skordur.

En Çok Okunan Kitaplar :  Dos Komutları İşletim Sistemleri