Yazarı :Abdullah Öcalan

Tarihte büyük iz bırakan, uygarlığa büyük katkı sunan, etkileri günümüze kadar devam eden devrimlerin en belirgin özelliği, eski yaşamın yıkılışı üzerinde ortaya çıkardıkları ve kalıcılaştırdıkları yeni yaşam biçimidir. “Nasıl Yaşamalı” sorusuyla büyük sorgulama mücadelesine girişmeyen, bunun cevabını vermeyen, güncel olan amaçlar dışına taşmayan devrimlerin zamanla silinip gittiğini tarih yazıyor. Yakın tarihin devrimleri de bu sorunun nasıl yakıcı bir ihtiyaç olduğunu çok iyi gösteriyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Mafya İmparatorluğu