Yazarı :Erdoğan Aydın

Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyeti din ve hidayet aşkıyla, kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor.
Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor.
İçindekiler;

Tarihin Aynasında Hak İhlalleri

 

İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı

 

Yayılmacılığın Başlangıcı ve Ku?rtlerin Mu?slu?manlaştırılması

 

Şeriat Tu?rkleri Nasıl Göru?yor?

 

Arapların Tu?rk Yurtlarına Saldırılarının İlk Dönemi

 

Yurtları İşgal Edilirken Tu?rkler Direniyor

 

Kuteybe, Direnişi Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor

 

Hidayetten Tu?rklerin Payına Kılıç ve Kırbaç Du?şu?yor

En Çok Okunan Kitaplar :  Anarşi ve Hıristiyanlık

 

Mu?slu?man İşgalini Kırmak İçin Bu?yu?k Atılım ve Yenilgi

 

Abbasi Devrimi ve İslamiyetin Kavimsel Karakter Değişimi

 

Abbasiler Döneminde Tu?rkler

 

Tu?rk Köleler, İslam Lejyon Ordusunun Temel Gu?cu? Oluyor

 

Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları

 

İşgal Öncesi Tu?rkistanda Dinsel Panorama

 

İslamiyete Karşı İdeolojik Direniş ve Dönu?şu?m

 

Tu?rklerin Mu?slu?manlaşmasının Siyasal Biçimlenişi

 

Selçuklular İslamın Siyasal Egemenliğine Yu?kseliyor

 

İslamlaşmanın, Tu?rkler Üzerindeki Ku?ltu?rel Etkileri

 

Ek: Dinin Tu?rk Toplumuna Etkileri (Dr. Hikmet Kıvılcımlı)