Yazarı :İlhan Arsel

Değerli yazarımızın Şeriat ve Kölelik, Şeriat ve Eşitsizlik, Müslümanlık Sınavı, Şeriatın Getirdiği Hoşgörüsüzlük ve Şeriatçıyla Mücadelenin El Kitabı adlı eserlerini Şeriat ve Aydınlanma adıyla tek kitapta toplamış bulunuyoruz.

En Çok Okunan Kitaplar :  Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakibü'l - Eşraflık Mües