Yazarı :Homeric

Borcunun anlattığı bu öykü bize, Gog ve Magog topraklarından çıkan felaketin yani bütün halkları tek bir kağanın egemenliği altında toplayarak aralarındaki anlaşmazlıklara son vermeyi başaran Cengiz Hanın ruhu ve dehası konusunda fikir veriyor. Aynı zamanda Kağanın kan kardeşi olan saf ve sadık Borcu, bu destandan bir de aşk romanı çıkarıyor. Temuçinin kadınlarını ve atlarını başkalarından, hatta en sadık dostundan nasıl kıskandığını yaşayarak öğrenecektir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Çanakkale Mahşeri