Yazarı :Aydın ZOR

Grafik tasarım yirminci yüzyılın başlarında modern sanat akımları ile iç içe yol almıştır. Bu araştırmada Modern sanat ve tasarım akımları olarak 20 yy başlarında başlayan kübizm, fütürizm, dada, sürrealizm, konstrüktivizm gibi modern sanat akımlarının dönemin grafik tasarımı ile ilişkisi irdelenerek, tipografinin oluşumuna etkisi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Modern sanat akımları, Grafik tasarım, Tipografi

En Çok Okunan Kitaplar :  Kamusal Mekan ve Heykel