Yazarı :Yrd.Doç.Dr. Murat Altun

Öğretim yöntemi, öğretim etkinliklerinde amaca ulaşmak için izlenen yol olarak ta-
nımlanabilir. Bilgi edinmede zaman ve kalitenin önem kazanmasıyla, öğretimde

kullanılan yöntemler de önem kazanmıştır. Yöntemden beklenen, sonuca götürücü

olması, tam öğrenmeye yol açması, az maliyetli olması gibi özelliklerdir.

Bu ünitede matematik derslerini işlemede kullanılan yöntemler tanıtılacak ve her

birinin kullanımına ilişkin örnekler verilecektir.

En Çok Okunan Kitaplar :  İki Boyutlu Sanat Atölye Dersi Öğretim Programı