Yazarı :MEGEP

Magazin; Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre halkın çoğunluğunu ilgilendirecek çeşitli
konulardan söz eden, bol resimli yayındır.
Magazin kavramının Türkçeye İngilizcedeki “magazine” kelimesinden geçtiği
düşünülse de, aslında bu kelimenin kökü Arapça “makhazin” kelimesinden gelmektedir.
“Depolama yeri” anlamına gelen bu sözcük, Arapçadan İngilizceye geçmiştir.
Gazetecilik dünyasında bu kavram ilk kez bundan 273 yıl önce, 1731 yılında
İngiltere’de çıkarılan bir dergi için kullanıldı. Edward Cave adlı genç bir basın
müteşebbisinin çıkardığı bu derginin adı “Gentleman’s Magazine”di. Cave, eğitimini yarıda
bırakmış, sosyal açıdan pek de durumu hoş olmayan genç bir gazeteciydi. Önceleri
dergisinde politik haberler, edebi yazılar, makaleler yayınlıyordu. Ama parlamento
haberlerinin yayınlanması yasaklanınca ne yapacağını şaşırdı. Gazetecilikte fikir
mücadelesinden başka şeyler olduğunu da düşündü Edward Cave. Haber analizleri yaparak,
iki tarafı da temsil edebilirdi. Resimler ve şiir ekleyebilirdi. Halkın ilgisine bir ayna
tutabilirdi. Aynı zamanda doğal felsefenin gelişimiyle ilgili hikâyeler yazabilirdi. 1751’de
Benjamin Franklin’in “Elektrik Deneyleri ve Gözlemleri” adlı makalesini yayımladı.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf Gece Çekimi