Yazarı :Hakan Türk

Gayri meşru işler dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de vardı. Fakat şu son otuz yılda organize edil­ dikleri gibi değil, üç-beş kişinin biraraya gelerek çevirdik­ leri dalavereler veya küçük kaçakçılıklar yapılırdı. Ve bu tür işleri gerçekleştirenler o zaman kendilerine “Gangs­ ter” derlerdi… Halbuki onlar Amerika ve Avrupa gangs­ terleri yanında sütten çıkmış kaşık kadar saf ve temizdiler. Bir de semt kabadayıları vardı. Mahallelerinde yapılan yanlışlara ve ahlaksızlıklara karşı çıkarlardı. Yıllar bir­ birini kovalarken Türkiye’de birçok şey gibi, kanunsuz işler yapanlar da değişmeye başladı ve belli isimler almışlardı artık. Külhanbeyi, Kabadayı derken, Marlon Brando ‘nun Al Pacino ile çevirdiği ilk “BABA” filmi Türkiye’ye gelince Babalar türemeye başladı. Neredeyse İstanbul’un her semtinde bir Baba vardı. İçlerinde babalığın hakkını ve­ renler olduğu gibi duba diyebileceklerimiz çoğunluktaydı.

En Çok Okunan Kitaplar :  Umut Yılı 1977