Yazarı :Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur’ân, yeryüzüne göklerin yıldızlarının yere ağması gibi rahmet sağanakları hâlinde inmeye başlayınca dünyada bir gulgule koptu. Çünkü o, En Büyük’ten gelen en büyük haberdir (en-Nebeü’l-Azîm). Bugüne kadar Müslümanlar yâd yerlerde çok dolaşıp, çok yorulup boşuna zaman harcadılar. Artık ümme- tin Kur’ân muhitine dönme zamanı geldi. Bugün Müslümanların yapacağı nedir? Kendilerine Yara- tıcıları tarafından lûtfen ve keremen; hidayet, rahmet, müjde ve şifa olarak gönderilen Kur’ân’a dönmektir. Bu dönüş, elbetteki onu okumayı öğrenmekle başlar. Bütün kitaplar arasında –sema- vî kitaplar da dahil– sadece bizim kitabımız Kur’ân adını almış- tır. Yeryüzünde o kadar çok okuyucusu var ki sanki okunan kitap manasına geldiği halde sanki okuma denince “Kur’ân” akla gelir. Onu okuyan bu ümmetin en iyileri olmaya lâyıktır. Peki Kur’ân’ı okuyan bizler, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) okudu- ğu şekilde nasıl okuyabiliriz? Yani onu nasıl okursak, doğru oku- muş oluruz. Hz. Peygamber’den (s.a.s.) Kur’ân okumayı öğrenen sahabe, ondan tabiîn ve tebe-i tâbiîn nesillerinin içerisindeki seçkin Kur’ân okuyucusu hafız ve kurranın okuduğu gibi okursak o zaman, Kur’ân kendisine indirilen Hz. Peygamber (s.a.s.) gibi Kur’ân okumuş oluruz. Çünkü yanlış okununca mana değişir,
Kur’ân Okuma Sanati Tecvid
14
doğru manayı vermez, mana bozulur, dolayısıyla bu yanlış okuma namazda olursa namaz da bozulur. Onun için Kur’ân okuma tâ başlangıçtan günümüze hep bir “fem-i muhsin”den yani Kur’ân okuma usul, kural ve tatbikatını yani tecvid ve kıraatini bilen bir ehil, iyi ve güzel okuyan ağızdan alınıp öğrenile gelmiştir. Bugün de yapacağımız aynı şeydir. Bu maksatla tecvid ilmi ihdas edilmiştir. Çünkü kendi kendine öğrenilen Kur’ân ve tecvid okumalarında yanlışlar çıkmaktadır. Değerli kardeşimiz, Kur’ân hocası ve tefsir doktoru Dr. Ali- can Dağdeviren bu tecvid kitabını işte bu maksatla hazırlamıştır. Kendisini tebrik ediyor, tecvidinin faydalı olmasını diliyorum. Bu münasebetle okuyuculara, okumasını öğrendikleri Kur’- ân’ın manalarını öğrenmeye, anlamaya ve öğrendikleriyle amel etmelerini öğütlüyorum. Çünkü onda öyle yüklü manalar varki, Kur’ân eğer bir dağa indirilseydi, onun sorumluluğunu yüklen- mek korkusundan dağ parça parça olurdu. Bu Kur’ân’la arz par- çalanır, dağlar yerinden oynar, yürütülür, ölüler konuşturulurdu. Sorumluluklarımızı bilmek için okuyucular, Kur’ân’ın manasına da yönelmelidirler.

En Çok Okunan Kitaplar :  Dine Karşı Özgür Düşüncenin Tarihi