Yazarı :Hasan Güler

ENBİYÂ SÛRESİ
SÛRE HAKKINDA ÖZET BİLGİ
Bu sûre, Mekke döneminde 72. sırada nazıl olmuştur… 112 ayettir…
“Nebîler” anlamına gelen “Enbiya” ismi, içinde bir kaç Nebî’nin kıssasının anlatılması dolayısıyladır… İnsan’ın kiymet ve kemalatı, Allah Rasûlü ve HatemüNebî olan Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa s.a.v.in alemlere rahmet oluşunun sırrı, Diyn’in gerçek manası ve ümmet olgusu bahsedilen önemli konularıdır…

En Çok Okunan Kitaplar :  Aleviler