Yazarı :Arif Tekin

İslami kaynaklara göre, erkek ile kadın arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenmiştir? Boşanma, veraset ve sosyal hayatın diğer alanlarında kadının konumu nedir? Cennette erkek huri var mı? Kurana göre, kadın kocasını boşayabilir mi? İslam peygamberi Hz. Muhammedin hanımları ve cariyeleri. Hz. Ebubekirin hanımları. Hz. Ömerin hanımları ve cariyeleri. Hz. Osmanın hanım ve çocukları. Hz. Alinin hanım ve çocukları. Sahabelerin hanımları.
Arif Tekin bu çalışmasında, bilinen ve kabul edilen İslam kaynaklarından hareketle, Hz. Muhammed, halifeler ve sahabelerin evlilik yaşamlarından çarpıcı örneklerle İslamın ilk yayılma döneminde kadın erkek ilişkilerine ışık tutmaktadır.
Ana kaynakların ve yüzlerce makalenin incelenmesi ile, çok ciddi bir araştırma yürüten Arif Tekin, çalışmalarında ortaya çıkan sorulara cevaplar arayarak gerçeği bulmaya çalışmıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Müslüman Hazreti İsa