Yazarı :Toshihiko Izutsu

Bu eser başlıca iki ana bölümden oluşmaktadır.Birinci ana bölümü, ünlü Japon Profesörü Toshihiko Izutsunun God and Man In The Quran(Kuranda Allah ve İnsan) adlı eserinin İngilizceden çevirisidir.
İkinci ana bölüm ise,ilgisi bakımından bu esere zeyl olarak yazdığımız İslam Düşüncesinde İslah Akımı,Tarihsellik ve Dini Hükümlerin niteliği bölümüdür.
Ana konulardan bazı cümlelerine işaret ettiğimiz bu kitap okununca görülecektir ki Kuran kelimeleri, Kuranın düşünce sistemi içinde aslından kuvvetli izafi manalar kazanmaktadır. Bu kelimelerin tarihi geçmişini bilmeden isabetli bir terceme yapmak mümkün değildir. Kuranın getirdiği düşünce sistemine ait kelimeleri sadece arap gramerine dayanarak manalandırmak yanlış bir tutumdur. Onları Kuran muhtevası içinde değerlendirmek, siyakın onlara kazandırdığı manaları göz önünde bulundurmak lazımdır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Hangi İsa