Yazarı :Üryanizade Ali Vahit

Konusu: itikat-ibadet. Basım yılı 1338 Matba-ı Amire. Ankara’da çıkardığı "Köy Hocası Risalesi"ni Mehmet Akif Ersoy’un teşvikiyle çıkarmıştır. Mehmet Akif, Vâhid Bey’e karşı büyük bir muhabbet beslemektedir.
“Köy Hocası Vâhid Bey’i de yazı yazmağa teşvik eden üstattır. Onun
lisanını çok beğenirdi. İstanbul’un sade ve kibar şivesi ile yazdığı yazıları
çok takdir ederdi. Lisanının güzelliğine, üslubun sadeliğine, mevzuların
hüsn-i intihabına hayran kaldığını, Cenabı Hakk’ın köy hocasını sırf bu
hizmet için yaratmış olduğunu söylerdi.”(Eşref Edip [FERGAN] 1960:
21).

En Çok Okunan Kitaplar :  Diyalektiğimiz Ve Estetiğimiz