Yazarı :Can Uğur Ayfer

Bugüne kadar 1000’e yakın sayıda farklı bilgisayar modeli üretildiği sanılıyor. Bu sayının içinde, binlerce değişik firma tarafından üretilen PC’ler tek bir model olarak yer almaktadır.
Bu kadar geniş donanım yelpazesi içinde yüzlerce değişik işletim sistemi iş iletim sistemi şletim sistemii şletim sistemi geldi geçti. Adını bilgisayar tarihine altın harflerle yazdırmayı başarabilenlerden biri de UNIX oldu..
Oldu ama pek fazla da sempati toplayamadı. UNIX’le bir şekilde ilgilenen ya da ilgilenmek zorunda kalan pek çok kişiden duyduklarım genellikle UNIX’in sevimsiz, kullanması zor, kaprisli bir işletim sistemi olduğu doğrultusunda oldu. İtiraf edeyim ki, UNIX’le ilk tanıştığım 1983 yılında benim de görüşüm bu yöndeydi.

En Çok Okunan Kitaplar :  List Box (Liste Kutusu)