Yazarı :Faruk Furkan

Hamd bizleri tevhid ile şereflendirerek ondan yoksun olan
insanlara üstün kılan Allah’a, salât ve selam, bu kelime uğruna
canını dişine takarak mücadele veren kutlu elçi Hz. Muhammed’e,
O’nun âline, ashabına ve yoluna uyan tüm mü’minlere
olsun.
Kardeşim! Bil ki sen, “La İlahe İllallah” diyerek Allah’ın dini
ile müşerref ve muazzez oldun. O kelimeyi yaşatmak, yüceltmek
ve tüm yeryüzünde hâkim kılmak için vâr olduğunu unutma! Zaten
tüm peygamberlerin görevi de bu değil miydi? O halde sende
onların yolunda yürüyerek, bu kelime için varını yoğunu ortaya
koy, onu sev, onu benimse, onu özümse ve onunla hem dem
ol!… Ona inanan diğer insanları kendi öz kardeşinden daha değerli
bil! Ve unutma ki, senin Allah katında ki üstünlüğün bu kelimeye
olan sadakatinle ölçülecektir. Ona sadıksan iki dünyada
da aziz, yok eğer kazip/yalancı isen iki dünyada da rezil olursun.
Nice kavimler bu kelime sayesinde ulvî derecelerde yükselmişken,
niceleri de süflî derekelerde alçalmıştır. Sakın ola sen onlardan
olma!

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilinmeyen Vatikan 1