Yazarı :Aziz Nesin

Biri — Buyurun efendim, rica ederim, böyle buyurun! Bizim gazetecilere karşı son derecede şeyimiz vardır. Yaaa… Başka biri — Tebrik ederim beyefendi. İkincisi — Teşekkür ederim. Ama anlayama­ dım,, neyi tebrik ediyorsunuz? Başka biri — Yeni kazanınızı… — Haaa.. Evet, evet… Kazanı değil mi? Ka­ zamız olmuyor Beyefendi… Kazan çok mühim… — Büfeye buyursanıza… Bir aperatif… Vali bey de teşrif edecekler. Neredeyse, bir yerden çı­ kar gelirler. Üçüncü — Zâtiâlinizle bir yerden tanışıyoruz, ama nereden? Başka üçüncü — Simanız bana da hiç ya­ bancı gelmiyor. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Du­ run bakayım, siz Mezbahaya yeni yapılan kapının açılış törenine teşrif etmişmiydiniz? — Maalesef… Efendim, törenleri aynı güne getiriyorlar, yetişemiyoruz. Bendeniz o gün, cam fabrikasına yeni bir baca ilâvesi dolayısiyle yapı­ lan törene gitmiştim.

En Çok Okunan Kitaplar :  aşk köpekliktir