Yazarı :Adolf Hitler

Kavgam, aslen iki ciltten oluşmaktadır. Hitler bu eserin ilk cildini Kasım 1923’teki Birahane Darbesi’nin ardından 9 ay Landsberg Cezaevi’nde hapis yattığı dönemde dostu Rudolf Hess’e yazdırmıştır (1924). İlk cilt 18 Temmuz 1925 tarihinde basılmıştır. Hitler kitabın ikinci cildini hapisten çıktıktan sonra, 1926 senesinde kaleme almıştır.

Hitler, kitaba “Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit” (Yalana, Aptallığa ve Korkaklığa Karşı Dört Buçuk Yıllık Mücadele) ismini vermek istiyordu. Fakat kitabı basacak yayınevinin sahibi Max Amann bu ismin çok uzun olduğunu bahane etmiştir ve eser “Mein Kampf” (Kavgam) ismiyle basılmıştır.[1]

Eser, 20. yüzyıl siyasal tarihi açısından önemli bir yapıttır. Hitler’in siyasal ve ekonomik tezlerinin yer aldığı, kapitalizmin ve Marksizmin eleştirildiği bu kitap, aynı zamanda bir otobiyografi olması nedeniyle de kıymete değerdir. Kapitalizme ve Marksizme karşı yeni bir politik sistemin önerisi sunulmaktadır; bu bakımdan Kavgam’da Hitler’in kendi politik kuramları yazılı haldedir. Parlamentarizmi, sosyal demokrasiyi ve enternasyonalizmi dönemin sosyopolitik koşulları altında eleştirmiş, Pancermenist idealler üzerine kurulu “Büyük Almanya” hedefini açıkça dile getirmiştir. İkinci cildin son kısımlarında nasyonal sosyalist düzen kurulduğu takdirde Almanya’nın Doğu Avrupa’da gerçekleştireceği politikaları açıklamış olması, onun İkinci Dünya Savaşı yıllarında yapmış olduğu politikaların bir önizlemesidir ve dikkat edilesidir. Hitler, Almanya’nın başta Fransa ve Rusya olmak üzere, rakip devletlerle olan hesaplaşmaları ve bu sorunlar hakkındaki fikirlerini de belirtmiştir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Sessiz Yığınların Gölgesinde

Kavgam, Hitler tarafından Birahane Darbesi’nde (9 Kasım 1923) hayatını kaybetmiş diğer partililere ithaf edilmiştir; bunlar: Alfarth Felix, Bauried Andreas, Casella Theodor, Faust Martin, Ehrlich Wilhelm, Hechenberger Ant, Körner Oskar, Khun Karl, Lefore Karl ve Neubauer Kurt’tur.