Yazarı :İ. Öztuğ Bildirici

İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığıhalde, Kartografyanınbağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun nedeni, geleneksel olarak Kartografyanın birçok ülkede Jeodezi ve Coğrafya bilimleri kapsamında işlenilmişolmasıdır.
Kartografya İ.ÖztuğBildirici
Jeodezinin Jeodeziningörevi, yeryüzünügeometrik ve fiziksel olarak modellemek üzere her türlüölçmeyi yapmak ve bu ölçmeler için en uygun yöntemleri geliştirmektir. Helmert: Yer yüzeyinin ölçülmesi ve haritalanmasıbilimi Torge: Jeodezinin temel problemi yeryüzüve diğer gök cisimlerinin şeklini ve dışgravitealanınızamanın fonksiyonu olarak belrilemektir. Co Coğ ğrafya rafyaise, yeryüzüüzerinde gözlenebilen tüm objelerin, yeryüzüve birbirleri ile hangi doğal ilişki içinde olduklarını araştırır. Kartografyanınkonusu çevre araştırmasıdeğil, çevre ile ilgili bilgilerin aktarımınıen iyi biçimde yapan harita ve harita benzeri kartografik ifade şekilleridir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Sınıf Yönetimi