Yazarı :Herbert Marcuse

Uğrunda ölünmeye değer buldukları düşleriyle tepeden tırnağa silahlanmış 68 gençliğinin, Paris, Londra ve Berlin sokaklarına yazdıkları efsanenin üzerinden yaklaşık otuz yıl geçti. Bu efsane, Üçüncü Dünya halklarının kanı pahasına Avrupada yaratılmış tüketim toplumu kalesini bütün kurumlarıyla kökünden sarsmakla kalmadı: ABD ordusunun Vietnamdan çekilmesine ve yarı-askeri Nixon rejiminin yıkılmasına yol açacak ölçüde güçlü bir barış hareketine dönüştü: Berlin Duvarının ardına sızarak Prag Baharı ve nihayet İstanbul ve Ankara sokaklarında ete kemiğe bürünüp Dev Genç oldu. Geleneksel Solun sırt çevirdiği, hatta karışısına dikildiği bu isyan, kendi dilini ve söylemini de üretecekti: Yeni Sol.Herbert Marcuseü, Yeni Solun kuramsal önderi olarak tanıyoruz. 1970 yılında, 20. Yüzyıl Devriminin hızını yitirmekte olduğu bir momentte, üniversite gençliğine verdiği derslerden yola çıkarak oluşturduğu bu kitapta Marcuse, Düzenin bir isyan bastırma ve karşıdevrim hazırlığı ve aileyi, özel mülkiyeti ve devleti, yeni bir tüketim cenneti vaadi temelinde rehabilite etme arayışı içinde olduğuna işaret ediyor.Karşıdevrim ve İsyan, geçen 30 yılda birkaç kuşağa yaşatılacak bu kapsamlı karşıdevrimin erken ve yetkin bir anlatısı ve tahlilinden ibaret değil; bu sürece karşı direniş ve isyanın dinamiklerini keşfetme kaygısı da taşıyor. Bu kaygıdan hareketle Marcuse, Yeni Solun kendinden sonra mücadele alanını devralma potansiyeline sahip yeni toplumsal hareketlere açık olması gerektiğini savunuyor. Kitabın Doğa ve Devrim bölümünde Kadın Kurtuluş Hareketi, Çevreci Hareket, Siyah Hareket ve Barış Hareketi üzerine yazarın geliştirdiği sol tezler, günümüz için de açıklayıcı ve yol gösterici özelliklerini koruyor.Sanat ve Devrim bölümünde giriştiği estetik tartışma içinde Marcuse, solun muhafazakarlaşmasını ve gelenekselleşmesini karşı devrimin kendisi kadar önemli bir tehlike olarak görüyor ve eleştiriyor. Bu tehlikenin en bariz sembolleri olarak gördüğü Sovyetik proleter kültürü ve Lukasçı klasizme karşı Gerçeküstücü Manifesto ve Brecht tiyatrosundan protest-rock müziğe ve Allen Ginsberg şiirine açılan bir radikal kanalı savunuyor.Yalnızca 68 rüzgarıyla şahlanan solun nasıl çökertildiğini merak edenler değil, dizlerimiz üzerinde yaşadığımız yeter diyerek ayakları üzerinde yeniden doğrulma arayışı içindeki her kuşaktan solcu bu kitabı okumalı; çünkü yaşadığımız sürecin kökleri, Marcuseün habercisi olduğu kapsamlı karşıdevrimde gömülü.

En Çok Okunan Kitaplar :  Saklı Seçilmişler