Yazarı :Kevin J. Anderson

Ölüm ile ya?am arasında umutsuzca kısılıp kalan Luke Skywalker, Jedi Akademisinde şuursuz halde yatmaktadır. Ama ruhlar aleminde Luke varlığını sürdürebilmek için mücadele etmekte ve ikizlerle iletişime geçmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda Leia da üçüncü bebek Jedi olan – Han ve Leianın oğlu – Anakini gizli gezegen Anothta ortadan kaldırmaya çalışan İmparatorluk birimleriyle zamana karşı yarıştığı bir ölüm kalım mücadelesine girişecektir. Tüm bunlar olurken Lukeun eski öğrencisi Kyp Durron, Sun Crusherı çalıp kendisini do€ru yolda oldu€una ikna ederek tam bir kitle imha görevine soyunmu?tur. Hanın bu gözü dönmüş savaşçıyı girdiği karanlık yoldan çevirip onurunu tekrar kazanması gerektiğine ikna etmesi zorunluydu. Bunun için Kyp, Sun Crusherla Death Star prototipine kar?ı bir intihar görevine atılacaktı – Han biliyordu ki bu kazanılması neredeyse imkansız bir savaştı… Luke Skywalker yanlarında olsa bile.

En Çok Okunan Kitaplar :  Sürü