Yazarı :Mehmet Akar

Haberciye inanmadan gönderenin mesajını anlamak mümkün değildir. Rabbini (c.c.), Efendilerinden (s.a.v.) soranlar, önce peygamberlik delillerini şeytanların ve şeytanlaşmış nefislerin sesini kesecek kuvvette öğrenmelidirler. Özellikle her gün yeni bir saldırı ile şüphesiz bilme ufkuna erememiş sineler sarsılıyorken…
Delil çok önemlidir. Zaten ‘o hayat’ (s.a.v.) bütünüyle hakikate hüccet olmak için yaşanmıştır. Kalp mutmain olduğu izden ayrılmaz.
Kalplerin Güneşi, İnsanlığın Efendisinin (s.a.v.) peygamberliğini aklî, mantıkî, tarihî delillerle anlatmak muradının neticesidir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kalona'nın Düşüşü