Yazarı :Ahmed Hulusi

“Bismillâhir Rahmânir Rahıym”

“İnnelleziyne keferu sevâun aleyhim eenzertehüm, em lem tunzirhüm lâ yü’minûn!..

HatemAllâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ihim, ve alâ ebsarihim ğışavetun, ve lehum azâbün azıym.

Ve minen Nâsi men yekulü, amennâ Billâhi ve Bil yevmil âhıri, ve mâ hum Bimu’miniyn!..”

“Rahmân ve Rahıym olan Allâh ismindeki sır ile başlarım…

Hakikati örten – inkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez, iman etmezler!

Allâh, onların, beyinlerindeki hakikat algılamasını kilitlemiştir; basîretleri perdelidir. Yaptıklarının sonucu olarak feci

bir azabı hak etmişlerdir.

İnsanlardan bir kısmı “B” işareti kapsamınca (varlıklarını Allâh Esmâ’sının oluşturduğu inancıyla) Allâh’a ve âhiret

süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına) iman ettiklerini

söylerler; ne var ki imanları gerçekte bu kapsamda değildir!” (2.Bakara: 6-8)

Âyetlerin metnine başlarken yazdığımız, “besmele” ile ilgili olarak kısa bir not geçtikten sonra, konuya girelim…

En Çok Okunan Kitaplar :  Kuranı Kerim

“Besmele” çekilmez; mânâsı idrak edilir ve gereği yaşanır!..

“Besmele”yi idrak edip, gereğini yaşayamayana kalan ise, bol bol “Besmele” çekmektir!.. Ola ki, mânâsı, sırrı açılır da,

gereğini yaşar!..

İsim, müsemma içindir!..

Önemli olan; aslında bir yol olan “isim” değil; hedef olan “ismin müsemması”dır!..

İsim ve resim, hiçbir zaman öze perde olmamalıdır!..

“Besmele”nin anlamıyla hemhâl olamıyorsak; elbette bize geriye kalan ismi ve resmidir!.. Allâh O’ndan da mahrum

bırakmasın bizleri…

Bize soruyorlar, “Niye kitaplarının başında besmele yazılı değil”, diye…

Elhamdulillâh, şükründe âciziz; takdir ve ihsan sonucu, çok yıllar önce keşf ve yakın ile “BİSMİLLÂH” diyerek, yazmaya

başladık!.. “RAHMÂN” ve “RAHIYM”den ulaştı sizlere sesli, görüntülü, yazılı bilgiler!..

Her ne kadar hitabın başında “Besmele” görünmese de!..

“ATTIĞIN ZAMAN SEN ATMADIN, ATAN ALLÂH’TI” (8.Enfâl: 17)

uyarısınca!..

Öte yandan fark etmek gerekir ki;