Yazarı :CETAD

Kadınlar açısından cinsellik, deneyime bağlı olarak bazen hoş, keyifli, romantik, sıcak bir yakınlaşma, bazen bir zorunluluk dolayısıyla da çekince ve tiksinme kaynağı olarak yaşanır. Cinselliğin sağlıkla birlikte anılması ilk bakışta garip gelebilir. Ancak cinsel sağlıktan söz edebilmek için zorunlulukolarakyaşanmamasıönkoşuldur.
Kliniğegelenkadınhastalarıntemelsorunlarınınyavajinismusyadacinselisteksizlikolmasıbualanınkadınlar açısındannedenlisorunlubiralanolduğunaişaretetmektedir.
Oysa 20. yüzyılda yapılan bilimsel çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır ki, cinsel sağlık hem bireysel hem de toplumsalsağlıkaçısındanönemlidir.
Aslında cinsel sağlık, sağlıklı üremeden çok daha fazla bir şeydir. Zildberg’in çok güzel ifade ettiği gibi “cinsellikbacaklarımızınarasındadeğilkulaklarımızınarasındadır.”

En Çok Okunan Kitaplar :  Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması - 2