Yazarı :Anonim

Java, C++ gibi derleme tabanlı bir dil olmasına rağmen, tek bir derlenmiş programın her tip bilgisayarda

çalışabilmesi sağlanacak şekilde değiştirilmiştir. Fakat JavaScript bu tür bir programlama dili değildir.

Yorumlanması için bir tarayıcıya ihtiyaç duyar. Bu yüzden script dilidir. Html dosyasını içine gömülüdür.

Javascript , Netscape firması tarafından C dilinden esinlenilerek yazılmıştır. Yazılma amacı Html’in sahip

olmadığı bazı özelliklerin web sayfalarında kullanılmak istenmesidir. Netscape firması bu konuya ağırlık

vererek JavaScript script dilini internet ortamına kazandırmıştır. Kısaca Java derleme tabanlı bir dil,

JavaScript ise küçük program parçalarıdır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Icon Author