Yazarı :Marmara Üniversitesi

Soyut sınıflar, tüm alt sınıfları tarafından paylaşılacak metodların tanımlarını içeren

sınıflardır. Soyut sınıflar içeriği belirlenmemiş sadece etiketi(C’deki prototip belirtimi gibi)

belli bir ya da daha fazla soyut metod içerirler. Bu metodların içeriklerine alt sınıflarda

bindirme (override) yapılarak içerik kazandırılır. Bir soyut sınıftan türeyen tüm alt sınıflarda

bu soyut metodlara bindirme yapılmalıdır. Bir soyut sınıf tamamlanmamış olduğu için nesne

haline getirilemez. Mutlaka “extends” anahtar sözcüğü ile yeni sınıflara miras bırakarak

kullanılmalıdır. Kısaca bir sınıf isminden önce “abstract” kelimesi vars o sınıf soyuttur ve ve

en az bir adet “abstract” tanımlı metod içermelidir.

En Çok Okunan Kitaplar :  ASP Kitap