Yazarı :İzlem

Merhaba,
12. sayımızla yeniden
karşınızdayız.
Bu sayımızda telefonların
dinlenmesi ve izlenmesi
konusunda çıkartılan
yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesini, 2008’de
durduran Danıştay 10.
Daire’nin, geçtiğimiz aylarda,
yürütmesini durdurduğu
maddelerin iptalini
kararlaştırdığının ortaya
çıkmasıyla ilgili bir habere yer
verdik.

En Çok Okunan Kitaplar :  Avrupa’da Ulusal Đnsan Hakları Kurumları