Yazarı :Winston Churchill

Birinci Dünya Savaşının başında İngiliz kabinesinde Bahriye Bakanı olarak bulunan Churchill, Lloyd Georgeun Türk düşmanlığı politikası benimseyen devlet adamlarından biri olmuştur.
Dünya Savaşına ve bu harbi izleyen olaylara, bu arada Türk-Yunan Harbine ait bulunan hatıralarında Türklere karşı beslenen bu huumet açık bir suretle görülmekte

En Çok Okunan Kitaplar :  Ayna Kral