Yazarı :Ahmed Hulusi

Yâ Rabbel Âlemiyn!

“Mescit” ve “cami”ler, “tapınak”lara

dönüştürülmüş; “ALLÂH” adıyla tanıttığın Aziyz ve

Subhan varlığın ise “tanrı” olarak algılanır olmuş!

Göktürk’lerin “göktanrı”lı din anlayışı,

“müslümanlık” olarak hemen hemen bütün insanlığa

yayılmış!.. Hani neredeyse ayak sesleri işitilecek

tanrılarının… Son umut ise, Hz. İsa’nın “Muhammedî

Hakikat”in seslenişini tasdiki!.. Zira, mecazlar hakikat

sanılmış; Hakikat, mecazlarda aranır olmuş!

Kin, nefret, şiddet, intikam, gadap; kan, barut,

gözyaşı günden güne sarmada Dünya’yı… Gafl etin

doğal sonucu, Celâl’in kuşatmada gitgide insanlığı…

En Çok Okunan Kitaplar :  Müslümanlık Sınavı