Yazarı :Mehdi Aksu

Hamd Allah’a ki, övenler O’nu lâyıkıyla övemezler; ni-metlerini sayıp dökenler onları söyleyip bitiremezler; çalışıp çabalayanlar hakkını edâ edemezler. Hamd e- derim Allah’a nimetlerini tamamladığı için, yüceliğine uymak için, O’na isyan etmekten kurtulmak için, yok- luktan, yoksulluktan kurtulmak için. Hamd o Allah’a ki, gözler onu apaçık görüşle göremez; fakat gönüller i- man gerçekleriyle görür. Nimetlerine şükrederek O’nu överim, bana yüklediği vazifeleri yapabilmek için, O’n- dan yardım dilerim. Salât-u selâm, âlemlere rahmet ve ümmeti aydın- latan bir ışık olarak gönderdiği, varlığını kerem hamu- rundan yo-ğurduğu, ezelî ululuk soyundan getirdiği, yü- celik ağacının kökünden yaratıp, üstünlük dalında bü- yüterek dallarla, budaklarla, meyvelerle yetiştirip geliş- tirdiği iki cihan güneşi olan Resulüne ve günahlardan mutahhar olan şerefli Ehlibeyti’ne, ulemaya, şühedaya ve Allah yolunda hiçbir tağutî ve şeytanî güce taviz vermeden yürüyen, yollar katederek ilerleyen mümin- lere..

En Çok Okunan Kitaplar :  Dinin Temel Gerçekleri