Yazarı :Faruk Furkan

pdf / E-kitap

Hiç şüphesiz ki tekfir meselesi, İslam’ın en önemli konularının başında gelmektedir; zira bu mesele sayesinde kişi kâfir olan ve dinden çıkarak irti-dat eden kimselere karşı konumunu belirler; onlara karşı nasıl muamele edeceğinin sınırlarını çizer.
Fıkıh kitaplarını gözden geçirdiğimizde birçok ahkâmının tekfir mese-lesi üzerine bina edildiğini görürüz.