Yazarı :Kevser Yeşiltaş

Batıni ekolün en önemli temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli, Anadoluda Müslümanlığın kabulü ve Eski Türk inanç ve adetleriyle İslam dininin kaynaştırılmasında büyük rol oynamıştır. Eserlerinde ve ibadetlerinde Türk dilini kullanmış, Türkçeyi yaygınlaştırmak ve ibadetleri de Türkçeleştirmek için mücadele etmiştir. Bu nedenle birçok baskıya göğüs germek zorundadır.
Öğretisine ait önemli batini sırlar barındıran başta Makalat olmak üzere birçok eser bırakmıştır.
Bu kitapta Makalat isimli eserinin ezoterik açıklamasıyla beraber, Hacı Bektaşın hayatı, Bektaşi öğretisinin sembolleri, Kırk Makam, Tanrı kavramı gibi pek çok konu ele alınmıştır.
Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine felsefesi onun yaşam prensibidir.
Masivadan yani dünya malından vazgeçmiş; Gönül yolunu yani Muhabbet yolunu seçmiştir.
Muhabbet, perdelerin yırtılması, sırların ortaya çıkmasıdır. Gönül ile ilahilik arasında perde yoktur. İnsan ile kendi gönlü arasında perdeler vardır. Bektaşi öğretisinde temel amaç insanın kendi Gönül Kabesine ulaşmasıdır. O nedenle de şöyle demiştir;
Hararet nardadır, sacda değil
Keramet sendedir, tacda değil.
Her ne arar isen, kendinde ara.
Kudüste, Mekkede, Hacda değil.
Hiç hacca gitmemesine rağmen hacı olarak anılmasının ne anlama geldiğini kitabın satırları içinde ilgiyle okuyacaksınız.
Bu kitap araştırma amaçlı yazıldı, ezoterik bilgilerin ışığında yoğruldu, sevgi ile gönüllerimize sunulmuşdu. Layık olması tek dileğimdir. diyen yazarımzın bu yeni kitabını sizlere sunarken, büyük mürşidin sözleriyle kendi sözlerimizi noktalıyoruz.
Okunacak en büyük kitap insandır. Dileyene tüm kapılar açılacaktır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kur'an B Meali 1