Yazarı :Anonim

ISDN (integrated services digital network) terimi ilk kez 1973-76 ITU-T çalışma döneminde

bulundu. Söz konusu terim daha sonraları 16.Genel Kurul (1976) Terimler Listesi kitabında

yer alarak yayınlandı. ISDN en yeni sayısal haberleşme teknikleri ile “State of Art” bilgisayar

tekniklerinin bütünleştirilmesi ile oluşan bir şebekedir. İletim kalitesi normal telefon hattından

daha yüksektir. ISDN hata oranı düşük, güvenli ve sınırsız bir haberleşme sağlar. Yine aboneden

aboneye kadar olan tüm iletim sayısal olarak gerçekleştirildiği için düşük hata oranı, yüksek

kalite ve güvenli bir iletim gerçekleştirilebilmektedir. ISDN ile aboneler, aynı anda birbirinin aynı

veya farklı tipteki 8 terminal ekipmanını mevcut telefon kablosu üzerinden ISDN şebekesine

bağlama imkanına sahiptirler. ISDN, kullanıcılarına küresel ölçekte bilgi – iletişim olanaklarının

sağlanmasını hedefleyen, geleceğe yönelik bir bilgi – iletişim alt yapısıdır. Geçmiş on – yirmi yılda

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilgisayar Ağlarında Temel Kavramlar

uluslararası forumlarda yoğun tartışmalarla standartları belirlenen bu şebekeye akıllı, evrensel ve

modüler bir yapı kazandırılmıştır.