Yazarı :Ahmed Hulusi

İslâm Dini, Hz. Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’a

inanmak ile başlar!..

Çünkü bizler, “O’nun bildirmiş olduğu Allâh”a iman

etmek ile mükellefi z!.. Yoksa, herkesin kendi kafasına göre

kabullenip, manevî mânâda şekillendirdiği “Tanrı” asla

“ALLÂH” kelimesiyle anlatılan mânâ ile birleşmez!..

Esasen çevrenizde bir araştırma yaparsanız, göreceksi-
niz ki, herkesin “Allâh” kelimesinden anladığı başka bir

şeydir!.. Her ne kadar şartlanma yollu edinilmiş ortak nok-
talar söz konusu ise de, birbirinden oldukça farklı öyle hu-
suslar da bu isim içinde mütalaa edilir ki, şaşar kalırsınız!..

Bu sebeple bizim ilk inanmamız gereken şey Hz. Mu-
hammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın;

“Ben Rasûlullâh’ım!..” tebliğidir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Hayatü`s Sahabe