Yazarı :Ahmed HULUSİ

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve
bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi
ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.
Kapakta yer alan amblem, Kûfi hat sanatı ile
yazılmış olan “Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed
Rasûlullâh” cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı
yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen
vardır; Muhammed (aleyhisselâm) bu anlayı-
şın Rasûlü’dür” anlamını taşır.
Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde
yer alması, Ahmed Hulûsi’nin bu anlayışı tüm
eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda
baş tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.
Karanlıktan aydınlığa açılan Kelime-i Tevhid
penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu
temsil eden yeşil renkte yansıyan ışık,
Ahmed Hulûsi’nin kaleminden, işaret ettiği
konuda aydınlanmayı amaçlayan “kitap
isminde” beyaz renkte somutlaşmıştır.
Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin,
onu değerlendirebilenlere sağladığı aydınlanma
da kitap içeriğinin özetlendiği arka
kapak zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Ruh İnsan Cin