Yazarı :Ahmed Hulusi

Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil nasipli kişinin takdiridir!..

Dündekilere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır. Böylece kulluklarını edâ ederler…

Bugünkülere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır! Onlar da bu görevlerini ifa ederek kulluklarını yerine getirirler…

Biz bu ikisinden de değiliz!

Biz, bugünküleri yarına taşımakla, kulluğumuzu edâ etmeye çalışan bir ALLÂH kuluyuz!..

Rasûlullâh kıyamete kadar geçerli olanı açıklamış ve bildirmiştir. Biz de kıyamete kadar geçerli olanın, yaşadığımız

günden, yarınımıza dönük olanını, bildirildiği kadarıyla, paylaşmaya çalıştık bugüne kadar…

Hz.Âli’nin sözü de zaten bu doğrultuya işaret etmektedir ki biz de Hz.Âli’nin işaret ettiği doğrultuda bir gerçeğe hizmet

etmeye çalıştık…

“Çocuklarınızı yaşadığınız güne değil, yaşayacakları güne göre yetiştiriniz!”

En Çok Okunan Kitaplar :  Tanrı Adına Savaş