Yazarı :Anna-Elina Pohjolainen

1990’ların başından bu yana meydana gelen gelişmeler ulusal insan hakları kurumu kavramının neden bu
denli popüler olduğuna dair bir soruyu gündeme getirdi. Bu çalışmanın amacı uluslararası bir kuruluş olan
Birleşmiş Milletlerin faaliyetleri ışığında ulusal insan hakları kurumlarının ortaya çıkışı ve yayılmasını
inceleyerek bu soruyu aydınlatmaktır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Avrupa’da Ulusal Đnsan Hakları Kurumları