Yazarı :Enes Selim

Çok ince bir anlayışa sahip olan ve dinin ruhuna fevkalade nüfuz etmiş olan Ebu Hanifenin mezhebi, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok İslam ülkelerinin tarihte resmi mezhep kabul ettiği ve Türkiyenin %90lık bir diliminin mensup olduğu bir mezheptir. Bu büyük alimin hayatını, fikirlerini ve metodunu bilmek dün olduğu gibi bugün de İslamı sevmemizi sağlayacaktır. Kitapta İmam-ı Azam Ebu Hanifenin hayatı, öğretmenleri, öğrencileri, eserleri, hayatından kesitler, fıkhi metodu, fikirleri anlatılıyor. Ayrıca mezhep ve fırka ne demektir, 73 fırka hadisi ile Ebu Hanifenin doğduğu, yetiştiği çevre ile Hanef,i mezhebinin yayılışı ve bölgeleri kısaca anlatılıyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Şeriatçıyla Mücadelenin El Kitabı