Yazarı :MEGEP

İletişim tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişim
olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi yatar. İlk çağ insanlarının mağara
duvarlarına yaptıkları resimler, ressamın tuvalinde yansıttığı renk ve biçimler, bestecinin
notaları kullanarak duygularını hissettirmesi, sinema, tiyatro, dans sanatında beden dilini ve
diyalogları kullanarak görsel iletişimin sağlanması; hepsi paylaşıma duyulan ihtiyacı
gidermek için kullanılan iletişim yöntemleridir. İnsanlar paylaşımda bulunurken iletişim
araçlarından da yararlanırlar.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf - Filtreler