Yazarı :Anonim

Bir boyutlu dizilerin kullanılmaları problem çözerken oldukca yararlı

olmuştur. Bir boyutlu dizilerin bazı problemlerin çözümünde yetersiz

kalması iki boyutlu dizilerin kullanımlarını gündeme getirmiştir.

Matematik’te kullanılan Matrisler iki boyutlu diziye iyi bir örnek olarak

verilebilir. İki boyutlu dizinin elemanlarına ulaşabilmek için iki tane

farklı indis değerine gereksinim vardır. İki boyutlu diziyi matris gibi

yorumlarsak indislerden birisi dizinin satır, diğeri dizinin sütun değerini

gösterir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Elektronik Ticaret Terimler Sözlüğü