Yazarı :Şerif Mardin

Şerif Mardinin İdeolojisi ülkemizde alanında yayımlanmış ilk kitaptır. Mardin bu çalışmasında, ideoloji üzerine yapılagelen iyi ve kötü değerlendirmelerin dışına çıkıyor. İdeolojik düşüncenin özelliklerini, ideolojik düşünceyi oluşturan etkenleri, bu düşünce tarzının yapısal özelliklerini, kavramın tarihi gelişim süreci içinde tartışıyor. Şerif Mardinin incelemesi, ideoloji ve bilim felsefesi, ideoloji ve sosyal değişme ve simgelerin dağıtımı ve bilginin üretilmesi başlıklarında meydana geliyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kırmızı Klasör: Kozmik Odadan İmralı'ya